Richtlijnen coronaprotocol van Yselvaert. 

 

Protocol coronamaatregelen Yselvaert IJsselstein  m.i.v. 1 juli 2020                                                                                      

Doel van het protocol voor vaartochten, verzorgd door Yselvaert is dat passagiers veilig zijn aan boord. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM en de Rijksoverheid kunnen aanpassingen van het protocol noodzakelijk blijken.

 

Richtlijn voor passagiers i.v.m. coronamaatregelen

  •          Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.        
  •          Ga niet meevaren als u of iemand uit uw huishouden verkoudheidsklacht en heeft.
  •          Raadpleeg RIVM of GGD om te zien om welke klachten het gaat.
  •          Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  •          De schipper mag maximaal 5 volwassenen vervoeren. Kinderen t/m12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  •          Gezondheidsvragen zijn gesteld door de vaarkaart verkoopmedewerker van Uit in IJsselstein en/of Museum IJsselstein.
  •          Een korte gezondheidscheck gebeurt vóór de vaart door de schipper.

 

Voor de steiger:

-          Op het publicatiebord vóór de steiger van Yselvaert staan de richtlijnen/protocol coronamaatregelen Yselvaert vermeld.

-          De schipper licht de richtlijnen aan de gasten mondeling toe.

-          Daar kunnen meerdere mensen aanwezig zijn, houd wel 1,5 meter afstand

-          Nabij de steiger staat een flesje desinfectiegel. Voor het betreden van de boot moeten mensen hiermee hun handen reinigen.

-          De passagier kan dan zelf een passende vinyl handschoen pakken in de gereedstaande dozen en aandoen.

-          Dit gebeurt op aangeven van de schipper, vóór het instappen

-          De schipper is verplicht om handschoenen tijdens de vaartocht aan te hebben.

Naar- en van de boot:

-          Door de passagiers kruiselings te laten plaatsnemen is het mogelijk om buiten de schipper om, vijf passagiers mee te nemen.

-          De zitplaatsen waar men wel mag gaan zitten zijn duidelijk aangegeven met een groene sticker.

-          Kaartcontrole gebeurt op 1,5 m afstand door de schipper.

Instappen:

-          De steunpaal wordt steeds gereinigd met desinfectie doekjes.

-          Schipper nodigt de passagiers uit en gaat als eerste naar de boot. Iedereen handhaaft de 1.5 meter. Passagiers stappen hierna één voor één              in en lopen zo ver mogelijk naar voren en gaan op de gemarkeerde plaats zitten.

 

Uitstappen:

-          Na einde rondvaart blijven alle gasten nog even zitten. Op aanwijzing van de schipper verlaat de 1e passagier, die nabij het uitklapbare                     opstapje zit, de boot. Daarna volgen, met inachtneming van de 1.5 meter, de andere.

-          Boven aan de steigertrap worden de gebruikte handschoenen e.d. in de daarvoor aanwezige vuilniszak gedeponeerd.

-          Als laatste gaat de schipper van boord en controleert of handschoenen e.d. niet op straat zijn beland.

-          Na de laatste vaart wordt de vuilniszak door de schipper meegenomen.

-          De schipper zorgt ervoor dat de boot schoon en netjes achterblijft.

-          Indien er paraplu’s gebruikt worden, deze vóór en na gebruik desinfecteren.

 

Kaart verkoop:

 

  •            UIT in IJsselstein | Tourist Info. Telefoon: 030-688 72 73

 

            Dit zijn de voorwaarden die daar gelden.

-          Als je verkouden of grieperig bent, blijf je thuis.

-          Ook als een huisgenoot koorts heeft of benauwd is, blijf je thuis.

-          Binnen en buiten de Bibliotheek houd je 1,5 meter afstand van elkaar.

-          Je desinfecteert de handen bij binnenkomst. Er staat gel voor je klaar.

-          Je neemt een schoongemaakt mandje mee. Zijn de mandjes op? Dan word je gevraagd even te wachten totdat er weer een mandje

           beschikbaar is. Er kan een beperkt aantal mensen tegelijk binnen zijn.

-          Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

-          Bij kaartverkoop informeert het personeel je over de gezondheidsrichtlijnen voor het meevaren (bij ziekte niet meevaren,

           je moet 24 uur klachten vrij zijn).

-          Het personeel schrijft achter plexiglazen kuchscherm een vaarticket voor je uit.

-          Je kunt de vaartickets alleen per pin betalen.

-          Houd je ook aan alle andere RIVM-regels.

 

  •           Museum IJsselstein. Kaartverkoop, alleen op zaterdag en zondagmiddag voor vaarten door de grachten.

                  Telefoon: 030-688 68 00

 

           Dit zijn de voorwaarden die daar gelden.

-          De hal en de balie zijn maar geschikt voor 1 persoon, of een koppel/familieleden.

-          Mensen melden zich aan bij de balie en wachten buiten op het plein tot ze naar binnen kunnen.

-          Als er mensen naar buiten komen, kunnen er nieuwe bezoekers naar binnen.

-          Baliemedewerker informeert de bezoeker goed over de richtlijnen.

-          Door middel van een plexiglas kuchscherm worden de baliemedewerkers beschermd.

-          Betalen van vaarkaarten kan alleen d.m.v. pinnen.

-          Er is desinfectans om apparaten/handen te desinfecteren.

-          Toiletten worden afgesloten. Alleen in noodgeval mogen toiletten gebruikt worden. Na bezoek wordt het schoongemaakt.