Lustrumvaarten van start

In verband met het 20-jarig bestaan van Yselvaert, zijn er bijzondere lustrumvaarten georganiseerd.

De Luxe lustrumvaart gaat naar Oudewater en Linschoten. Zie elders op deze website. Deze vaart is allereerst aangeboden aan de schippers als blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet.